tel./fax +48 22 845 81 05
Kontakt

Kontakt

Polska Energetyka Odnawialna S.A. 

ul. Świeradowska 47;
02-662 Warszawa

tel./fax +48 22 845 81 05

email: biuro@peosa.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 521-353-92-63
KRS: 0000334728
REGON: 141892259

Wysokość kapitału zakładowego: 753.000 PLN

Polska energia odnawialna