tel./fax +48 22 845 81 05
Rekompensaty

Rekompensaty

Od 1 lipca możliwe jest uzyskanie rekompensat z tytułu wysokich cen energii elektrycznej w 2019 r.

Sytuacja ta jest wynikiem wejścia w życie w dniu 29 czerwca 2019 r. nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412), zwanej również „Ustawą prądową” (nowelizacji dokonano Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dz. U. z 2019 r., poz. 1210).  

Zmiana stawek dotyczy tak kosztów zakupu, jak również dystrybucji energii elektrycznej.

Czy po złożeniu Oświadczenia Odbiorcy Końcowego Energii Elektrycznej w wymaganym terminie do 13 sierpnia 2019 roku, jesteście Państwo przygotowani na dalszą procedurę związaną z uzyskaniem takich rekompensat?

Mając duże doświadczenie na rynku zakupu i rozliczania kosztów energii oferujemy Państwu nasze wsparcie.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  1. Oszacowanie poziomu redukcji kosztów jakie zapewnia „Ustawa Prądowa”;
  2. Kontrolę niezbędnych dokumentów finansowo-rozliczeniowych;
  3. Opracowywanie danych i informacji finansowych;
  4. Przygotowywanie niezbędnej korespondencji;
  5. Wsparcie w odzyskaniu wszelkich należnych kwot wynikających z nadpłat za energię elektryczną;
  6. Kontrolę rozliczeń z dostawcami;
  7. Wskazywanie niezgodności pomiędzy wytycznymi wynikającymi z legislacji a stanem faktycznym w dokumentach rozliczeniowych;
  8. Wsparcie ewentualnych procesów reklamacyjnych.

Zapewniamy szybkie uzyskanie rekompensat w pełnej, należnej wysokości.

Dla dodatkowej optymalizacji kosztów zachęcamy także do przyłączenia się do naszych grup zakupowych energii elektrycznej oraz gazu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu:

rekompensaty@peosa.pl

+48 503 828 955

+ 48 505 676 618

Polska energia odnawialna